Spoločnosť RADPOL je výrobcom a distribútorom širokého sortimentu tepelne zmrštiteľných produktov. Špecializuje sa na výrobu čistého polyetylénu na základe vlastnej unikátnej zmesi upravenej na spracovanie radiačným zosieťovaním.

Spoločnosť RADPOL ako jediná v Poľsku a jedna z troch v Európe disponuje s dvoma urýchľovačmi elektrónov s kapacitou 2,5 MeV a 4,5 MeV, ktoré sa používajú na radiačné sieťovanie polyetylénu. Termoplastické materiály, napr. polyetylén, sú konštruované z dlhých uhlíkových reťazcov. Po zosieťovaní disponuje výsledný materiál  unikátnymi vlastnosťami. Nehorí, nemení objem za zmeny teplôt, je oveľa lepší elektrický a tepelný izolátor, než iné materiály z plastických hmôt  a nekoroduje pod vplyvom UV žiarenia.

 

[icecolumns number="3"][icecol title=""] [/icecol][icecol title=""][/icecol][icecol title=""][/icecol][/icecolumns]

Zosieťovaný materiál získava takzvanú tvarovú pamäť. Je to jedna z najzaujímavejších vlastností zmršťovacích výrobkov, ktoré po zahriatí  automaticky obnovia svoj pôvodný tvar. Táto funkcia sa najčastejšie používa pri rekonštrukcii izolácie. 

Produkty zo zosieťovaného polyetylénu ako výborný izolátor sú  používané najmä v energetickom priemysle, v elektronika a automobilovom priemysle.

  • zmršťovacie trubice s a bez lepidla až do priemeru 1040mm
  • ukončovacie a rozdeľovacie hlavy na káble
  • opravné manžety a pásky s lepidlom na opravu poškodenej izolácie
  • zmršťovacie výrobky pre potrubné systémy