Skrutkové oká a spojovače

D séria
skrutkové spojky pre Al a Cu vodiče do 1 kV
Vhodné pre použitie s Cu káblami triedy 5.

Materiál:
telo: vysoko legovaná hliníková zliatina 
skrutky: hliníková zliatina

Povrchová úprava:  pocínovanie

Vysvetlivky ku značeniu:
V - galvanicky pocínované
T - s deliacou prepážkou
K - skrutky s trhacou hlavou  

  Prierez Al vodiča v mm2 Prierez Cu vodiča v mm2 Cu flexi trieda 5 v mm2
  rm sm re se rm sm re bez dutinky s dutinkou
D1,5-16 SV-T-V 10-16    10-16   1,5-16    1,5-16  1,5-16   
D1,5-16 SV-T-V-K 10-16   10-16   1,5-16    1,5-16  1,5-16   
D1,5-35 SV-T-V-K 10-35  35 10-35  35 1,5-35  35 1,5-35  1,5-35   
D10-35 SV-T-V-K 10-35  35 10-35   35 10-35  35 10-35  10-35   
D4-50 SV-T-V-K 10-50  35-50 10-50   35-50  4-50  35-50  4-35  50  4-35 
D16-95 SV-T-V-K 16-95  35-95  16-95   35-95  16-95  35-95  16-35  95  16-70 
D35-150 SV-T-V-K 35-150  35-150  50-150   50-150  35-150  35-150  35  120-150  35-95 
D70-185 SV-T-V-K 70-185  70-185 70-185 70-185 70-185  70-185   150-185 70-120 
D50-240 SV-T-V-K 50-240 50-240 50-240 50-240 50-240  50-240   240  50-185 
D120-240 SV-T-V-K 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240   240  120-185 
D150-300  SV-T-V-K 150-300 150-300 150-300 150-300 150-240 150-240      

 

skrutkové spojky pre Al a Cu vodiče do 1 kV

Materiál:
telo: vysoko legovaná hliníková zliatina alebo legovaná mosadz pri spojovačoch MS
skrutky: galvanicky pocínovaná mosadz

Povrchová úprava:  mechanická s možnosťou pocínovania

Vysvetlivky ku značeniu:
V - galvanicky pocínovaná
T - s deliacou prepážkou
K - skrutky s trhacou hlavou 
 Typ  Prierez Al vodiča v mm2     Prierez Cu vodiča v mm2  
 rm re/se  sm  rm/sm  re 
416 MS-T-V-K 4-16  4-16re    2,5-16rm  2,5-16 
625 SV-T-V-K  10-35  6/16-35  16-25   10/16-25  4-25 
1650 SV-T-V-K 16-50 16-50  16-50  16-50  10-35
25185 SV-T-V-K 32 35-185 25/35-150  35-150  25-150 25-35 

 

M séria
skrutkové spojky pre Cu a Al vodiče do 52 kV

Materiál:
telo: vysoko legovaná hliníková zliatina 
skrutky: galvanicky pocínovaná mosadz

Povrchová úprava:  galvanické pocínovanie

Centrovacie krúžky slúžia na vycentrovanie vodiča a sú súčasťou balenia.

SAV - spojka / odbočka


Typ  Prierez Al vodiča v mm2 Prierez Cu vodiča v mm2
rm re/se sm rm sm
M 16-95  16-95 16-95  25-70  16-95 25-70
M 25-150  25-150 25-150  35-120  25-120 35-120
M 70-240  70-240 70-240  70-240  70-240  70-240
M 95-240  95-240 95-240  95-185  95-240 95-185
M 120-300  120-300 120-300  120-240  120-300 120-240 
M 185-400  185-400 185-400  185-300  185-400 185-300 
M 300-500  300-500 300-500  300-400  300-500 300-400 
M 400-630  400-630 400-630  400-500  400-630 400-500 
M 630-1000 630-1000  630-1000 - 630-1000
70240 SAV 70-240 70-240/-  70-240  70-240  -

 

D séria
skrutkové spojky pre Al a Cu vodiče do 1 kV
Vhodné pre použitie s Cu káblami triedy 5.

Materiál:
telo: vysoko legovaná hliníková zliatina 
skrutky: hliníková zliatina

Povrchová úprava:  pocínovanie

Vysvetlivky ku značeniu:
V - galvanicky pocínované
T - s deliacou prepážkou
K - skrutky s trhacou hlavou

Dseria
  Prierez Al vodiča v mm2 Prierez Cu vodiča v mm2 Cu flexi trieda 5 v mm2
  rm sm re se rm sm re bez dutinky s dutinkou
D1,5-35x 8 SK-V-K 10-35  35 10-35  35 1,5-35  35 1,5-35  1,5-35   
D1,5-35x10 SK-V-K 10-35 35 10-35 35 1,5-35 35 1,5-35 1,5-35  
D1,5-35x12 SK-V-K 10-35, 35 10-35 35 1,5-35 35 1,5-35 1,5-35  
D10-35x 8 SK-V-K 10-35  35 10-35   35 10-35  35 10-35  10-35   
D10-35x10 SK-V-K 10-35 35 10-35 35 10-35 35 10-35 10-35  
D25-50x10 SK-V-K 25-50 35-50 25-50 35-50 25-50 35-50 25-35 50 25-35
D25-50x12 SK-V-K 25-50 35-50 25-50 35-50 25-50 35-50 25-35 50 25-35
D4-50x10 SK-V-K 10-50 35-50 10-50  35-50 4-50 35-50 4-35  50 4-35
D4-50x12 SK-V-K 10-50 35-50 10-50 35-50 4-50 35-50 4-35 50 4-35
D16-95x10 SK-V-K 16-95 35-95 16-95 35-95 16-95 35-95 16-35 95 16-70
D16-95x12 SK-V-K 16-95 35-95 16-95 35-95 16-95 35-95 16-35 95 16-70
D35-150x12 SK-V-K 35-150 35-150 50-150 50-150 35-150  35-150  35 120-150  35-95
D35-150x16 SK-V-K 35-150 35-150 50-150 50-150 35-150 35-150 35 120-150 35-95
D70-185x12 SK-V-K 70-185  70-185 70-185 70-185 70-185  70-185   150-185 70-120 
D70-185x16 SK-V-K 70-185 70-185 70-185 70-185 70-185 70-185   150-185 70-120
D120-240x12 SK-V-K 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240   240  120-185 
D120-240x16 SK-V-K 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240 120-240   240  120-185 

 

skrutkové oká pre Al a Cu vodiče do 52 kV

Materiál:
telo: vysoko legovaná hliníková zliatina 
skrutky: galvanicky pocínovaná mosadz

Povrchová úprava:  galvanické pocínovanie

Centrovacie krúžky slúžia na vycentrovanie vodiča a sú súčasťou balenia.

V ponuke sú oká pre skrutky M12 a M16, typ C 400-630 aj M20 a C 630-1000 len pre skrutku M20.

Pre použitie s flexi káblami triedy 5 je nutné použiť sadu WS ... CU-FLEX

Typ  Prierez Al vodiča v mm2 Prierez Cu vodiča v mm2
rm re/se sm rm sm
C 16-95 M12/M16  16-95 16-95  25-70  16-95 25-70
C 25-150 M12/M16  25-150 25-150  35-120  25-120 35-120
C 70-240 M12/M16  70-240 70-240  70-240  70-240 70-240
C 95-240 M12/M16  95-240 95-240  95-185  95-240 95-240
C 120-300 M12/M16  120-300 120-300  120-240  120-300 120-240
C 185-400 M12/M16  185-400 185-400  185-300  185-400 185-400
C 300-500 M12/M16/M20  300-500 300-500  300-400  300-500 300-500
C 400-630 M12/M16/M20  400-630 400-630  400-500  400-630 400-500
C 630-1000 M16/M20 625-1000  625-1000  - 630-800  -

 

Celoizolovaný držiak pre montáž pod napätím do 1000 V AC/1500 V DC.

GH-400 I-V

jednoduchšia montáž skrutkových koncoviek, umožní ľahko udržať koncovku v správnej polohe pri doťahovaní skrutiek

 
Nástrčkový kľúč 1/2" pre ASKO - vnútorný šesťhran
ASKO-SW 5 I
ASKO-SW 6 I
ASKO-SW 8 I

 

Nástrčkový kľúč 1/2" pre ASKO - vonkajší šesťhran
ASKO-SW 8 A
ASKO-SW 10 A
ASKO-SW 13 A
ASKO-SW 17 A
ASKO-SW 19 A
ASKO-SW 22 A
ASKO-SW 24 A