Rozdeľovacie a ukončovacie hlavy

Teplom zmrštiteľné rozdeľovacie hlavy.

 

 Univerzálne teplom zmrštiteľné rozdeľovacie koncovky, určené na ochranu a utesnenie viacžilových káblov.
Materiál:  
tepelne stabilizovaný zosieťovaný polyolefín, vo vnútry pokrytý vrstvou taviteľného polyamidového lepidla
Vlastnosti:
- pracovná teplota -55oC až +100oC
- min.zmršťovacia teplota: +130oC
- max.zmršťovacia teplota: +200oC
- dielektrická pevnosť: min. 12kV/mm
- dobrá mechanická a izolačná stálosť
- odolnosť voči UV žiareniu, chemikáliam, vode a vlhkosti
- neobmedzená skladovatelnosť

 

 
TYP Rozsah prierezov žíl káblov v mm2 Počet jadier
SKR 2 30/15 4 - 25 2
SKR 2 50/21 35 - 150 2
SKR 3 38/11 6 - 25 3
SKR 3 60/24 35 - 150 3
SKR 3 80/36 120 - 240  3
SKR 3 110/48 150 - 300 3
SKR 3 125/55 150 - 400 3
SKR 3 170/75   3
SKR 4 38/11 4 - 25 4
SKR 4 55/20 25 - 120 4
SKR 4 75/25 70 - 185 4
SKR 4 80/30 95 - 240 4
SKR 4 100/35 150 - 300 4
SKR 4 125/54 150 - 400 4
SKR 5 32/8 4 - 25 5
SKR 5 50/16 6 - 70 5
SKR 5 80/30 70 - 240 5
SKR 5 100/40 120 - 300 5
 

Teplom zmrštiteľné ukončovacie hlavy.
  Univerzálne teplom zmrštiteľné ukončovacie hlavy, určené na ochranu a izolovanie koncov káblov.
Materiál:  
tepelne stabilizovaný zosieťovaný polyolefín, vo vnútry pokrytý vrstvou taviteľného polyamidového lepidla
Vlastnosti:
- pracovná teplota -55oC až +100oC
- min.zmršťovacia teplota: +120oC
- max.zmršťovacia teplota: +200oC
- dielektrická pevnosť: min. 12kV/mm
- dobrá mechanická a izolačná stálosť
- odolnosť voči UV žiareniu, chemikáliam, vode a vlhkosti
- neobmedzená skladovatelnosť
TYP Rozsah káblov v mm Priemer koncovky pred/po zmrštení v mm
SKK 15/4,5 5 - 12 15,0/4,5
SKK 25/9 11 - 18 20,0/8,0
SKK 36/15 20 - 36 40,0/16,0
SKK 55/25 25 - 52 57,0/22,0
SKK 80/40 35 - 68 75,0/32,0
SKK 102/60 50 - 95 105,0/45,0
SKK 124/60 75 - 110 124,0/60,0
SKK 148/57 80 - 135 148,0/57,0